Оферта

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фізична особа – підприємець

ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА,

№ 01/01-19/WP від «01» січня 2019 р.

ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

про надання послуг

м. Київ «01» січня 2019 р.

Фізична особа-підприємець ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА, (надалі – ФОП ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА) пропонує Вам прочитати текст даної Публічної оферти (договору) про надання послуг і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї публічної оферти (договору), чи Ви не зрозуміли будь-який із пунктів цієї публічної оферти (договору), пропонуємо Вам не приєднуватися до цієї публічної оферти (договору) та відмовитись від Послуг, які пропонує Вам ФОП ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА до того часу, поки Ви не уточните інформацію, яка Вас цікавить, за телефоном: 067-460-66-11

або не отримаєте компетентні відповіді від адміністраторів та/або інших працівників ФОП ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА, або не прочитаєте уважно цей договір у куточку споживача.

Послуги надаються на території «WOW Park», яка розташована на другому поверсі торговельно-розважального центру «Арт Молл», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 37, та включають в себе (але не обмежуються): послуги дитячого навчально-розважального простору в інноваційному форматі та додаткові послуги, невичерпний перелік та тарифи на які вказані в цьому Договорі та Тарифах, затверджених ФОП ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА

У випадку прийняття Вами запропонованих Послуг, які надаються в «WOW Park», вважається, що Вам цілком зрозумілі всі положення даної Публічної оферти (договору) про надання послуг, а також що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами даної Публічної оферти (договору) про надання послуг, в повному обсязі і безумовно приймаєте її, та погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на Вас покладаються даним Договором (Публічною офертою) про надання послуг.

1. Загальні положення

1.1 Дана Публічна оферта визначає умови Договору відповідно до ст. 641 та 642 Цивільного кодексу України та є офіційною публічною офертою Суб’єкта підприємницької діяльності – Фізична особа – підприємець ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА, Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2956911242, як Виконавця з надання послуг «WOW Park» (далі – “Виконавець”), адресованою фізичним особам (далі – «Споживач», або «Споживачі»), укласти Договір про надання Споживачу комплексу послуг і використання устаткування, обладнання, розвиваючих конструкторів, атракціонів тощо Виконавця на викладених нижче умовах.

1.2 Надалі по тексту Публічної оферти (Договору) Виконавець та Споживач разом називаються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

1.3 Текст Публічної оферти (Договору) завжди розміщений на інформаційному стенді в Куточку споживача при вході на територію «WOW Park» і в обов’язковому порядку пропонується для ознайомлення Споживачу до моменту прийняття (акцепту) Публічної оферти.

1.4 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

2. Предмет договору (пропозиція, публічна оферта)

2.1 Предметом цього Договору (Публічної оферти) є надання Виконавцем Споживачеві за плату комплексу розважальних послуг (далі – Публічна оферта та/або Договір) на території «WOW Park», а саме:

2.1.1 Основні послуги дитячого навчально-розважального простору в інноваційному форматі «WOW Park» (до якого відносяться Ігрові зони: спеціально обладнані кімнати та території, які поділені візуально) на території якого відвідувачі можуть скористатись спеціальним ігровим обладнанням, устаткування із застосуванням інноваційних технологій, а також розвиваючими конструкторами, атракціонами тощо;

2.1.2 Додаткових послуг, до яких відносяться: послуги громадського харчування (бари, ресторани), зони відпочинку на загальних територіях, індивідуальна анімація, проведення днів народжень тощо та використання обладнання, устаткування тощо «WOW Park».

2.2 Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Споживачем дій, передбачених п. 3.5. Договору, що означають повне та беззастережне прийняття останнім всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України. Договір про надання комплексу розважальних послуг «WOW Park» укладений зі Споживачем за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному Сторонами та вважається таким, що Споживач ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (договору). Даний Договір діє протягом усього терміну перебування Клієнта на території «WOW Park», або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

3. Порядок укладання Договору

3.1 Договір укладається між Виконавцем і Споживачем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

3.2 Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Споживачем будь-якої з дій, визначених п. 3.5 Договору.

3.3 Прийняття (акцепт) Публічної оферти означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Споживачем всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється згідно ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладення Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій Публічній оферті.

3.4 Укладання цього Договору означає, що Споживач:

3.4.1 у повному обсязі ознайомився з правилами функціонування «WOW Park», які зазначені в цьому Договорі;

3.4.2 визнає придатними для себе та своїх дітей перебування на території «WOW Park» та послуги, що там надаються;

3.4.3 приймає всі умови цього Договору без зауважень та заперечень.

3.5 Споживач у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) даної Публічної оферти шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

3.5.1 підписання Споживачем анкети відвідувача «WOW Park» (Додаток 1);

3.5.2 оплати Споживачем послуг «WOW Park»;

3.5.3 безпосереднє користування Споживачем послугами «WOW Park» або отримання інших додаткових послуг на території «WOW Park».

3.6 Споживач зобов’язується вносити (повідомляти) при спілкуванні з персоналом «WOW Park» та при наданні реєстраційних даних для інформаційних систем «WOW Park» достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності.

3.7 Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.

3.8 Після сплати вартості вхідних квитків на касі, Споживачу видається чек-квиток та контрольний браслет, що надає право входу на територію «WOW Park» і користування послугами «WOW Park».

3.9 Споживачі можуть придбати квиток для Гравців (Дитячий квиток) та квиток для Відвідувачів (Дорослий квиток).

3.10 Гравцем може бути дитина віком від 1 (одного) року до 18 (вісімнадцяти) років, всі інші категорії Споживачів можуть бути Відвідувачами.

3.11 Гравці від 1 (одного) до 3 (трьох) років користуються послугами «WOW Park» безкоштовно.

3.12 Гравці допускаються на територію «WOW Park» лише в супроводі дорослих (ним може бути один із батьків (опікунів) Гравця або інша особа старше 18 (вісімнадцяти) років), які є Відвідувачами «WOW Park».

Якщо у працівників «WOW Park» виникли сумніви щодо віку супроводжуючої особи, вони мають право запитати наявність документу, який підтверджує, що особа досягла 18-річного віку.

3.13 Квиток Гравця та квиток Відвідувача дає право багаторазового входу та виходу на територію «WOW Park» в день придбання квитка та надає право відвідувати всі Ігрові зони.

3.14 Згідно затверджених Тарифів, відвідування «WOW Park» в вихідний та святковий день можуть бути дорожчими за відвідування в будній день.

4. Порядок розрахунків

4.1 Послуги «WOW Park» надаються Споживачеві (Гравцям та Відвідувачам) на платній основі відповідно до умов Договору і Тарифів, що вказані на інформаційному стенді. Споживач розуміє і погоджується, що Тарифи/Ціни на послуги «WOW Park» та їх перелік визначаються і змінюються виключно за одноособовим рішенням Виконавця. Ознайомлення з зазначеними Тарифами відбувається через інформаційні стенди «WOW Park».

4.2 Виконавець надає знижку на ціну вхідного квитка для категорій осіб, яким законом надано відповідні пільги, зокрема, знижку на ціну вхідного квитка для наступних категорій осіб:

 • діти багатодітних сімей;
 • діти дитячого будинку сімейного типу;
 • діти з обмеженими можливостями;
 • діти-сироти.

4.3 Ціна вхідного квитка в будній, вихідний чи святковий день для дітей пільгових категорій дорівнюється 50% від ціни звичайного вхідного квитка.

4.4 Знижка «ДЕНЬ ІМЕНИННИКА» – знижка на вхідний квиток – 50 % від ціни
звичайного вхідного квитка. Умови надання такої знижки:
– Знижка діє на вхідний квиток в будній і вихідний день у розмірі 50 % від ціни
звичайного вхідного квитка в такий день.
– Знижка діє лише для іменинника в день народження. Обов’язкова умова
для отримання знижки: пред’явлення оригіналу документу свідоцтва про
народження.
– Батьки та гості іменинника купують квитки окремо, оплачуючи повну
вартість.
– Знижка не поширюється на вечірній квиток та на квиток групового
відвідування.
– На касі робиться фото документа, що підтверджує день народження дитини.

4.5 Право на відвідування «WOW Park» надається після здійснення оплати та після закріплення співробітниками Виконавця (допускається закріплення самим Відвідувачем в присутності представників Виконавця) контрольного браслету на зап’ясті руки Гравця та Відвідувача.

4.6 Контрольний браслет видається лише на період – день відвідування, та є вхідним та вихідним квитком на територію/з території «WOW Park». Контрольний браслет видається без права передачі іншій людині, тобто контрольний браслет видається тій людині, яка його придбала та не може передаватися іншій людині (знайомим, рідним) для входу на територію «WOW Park».

4.7 Додаткові послуги, вартість яких не включена до вартості послуг «WOW Park» (вхідного квитка), можуть бути придбані Споживачем в період часу відвідування «WOW Park» за додаткову плату згідно з тарифами Виконавця або його контрагентів, що надають такі послуги на території «WOW Park» на підставі договорів з Виконавцем.

4.8 Термін перебування на протязі одного дня відвідування для Гравців та Відвідувачів обмежується часом роботи «WOW Park».

4.9 У випадку виникнення непередбачуваних технічних несправностей устаткування, обладнання, розвиваючих конструкторів, атракціонів тощо окремих Ігрових зон на території «WOW Park» та неможливості їх використання, зниження цін на перебування на території «WOW Park» і/або грошове відшкодування не здійснюється.

4.10 Після оплати Споживачем послуг «WOW Park» та видачі Споживачу контрольного браслету послуга вважається наданою та повернення коштів стає неможливим.

4.11 Відвідувачі/Гравці повинні зберігати чек-квиток та контрольний браслет протягом всього терміну перебування на території «WOW Park», охорона та адміністративний персонал Виконавця вправі перевіряти наявність контрольного браслету та чеку-квитка у Відвідувача та у випадку виявлення його відсутності припинити надання послуг такому Відвідувачу та вивести його з території «WOW Park».

4.12 Додаткові послуги, вартість яких не включена до вартості послуг «WOW Park» (вхідного квитка), можуть бути придбані Споживачем за додаткову плату згідно з тарифами Виконавця.

4.13 Споживач, у випадку замовлення у Виконавця додаткових послуг, для забезпечення своєчасного виконання зобов’язань Споживачем, сплачує Виконавцю авансовий платіж у розмірі та в строки, що встановлені тарифами Виконавця. У випадку відмови Споживача від додаткових послуг менш ніж за три календарних дні до передбаченої дати надання Виконавцем додаткових послуг, сплачений авансовий платіж не повертається Споживачеві і зараховується в рахунок погашення розходів Виконавця, пов’язаних з підготовкою до проведення відповідного заходу.

5. Правила «WOW Park» та умови надання та отримання послуг

5.1 Початком відвідування «WOW Park» вважається оплата Споживачем послуг «WOW Park» та отримання контрольного браслету Гравця або Відвідувача. Закінченням відвідування «WOW Park» вважається перетин Споживачем стійки адміністратора в напрямку виходу.

5.2 Рішення про тривалість перебування на території «WOW Park» кожен Споживач приймає самостійно. Виконавець (працівники «WOW Park») має право нагадувати Споживачеві про закінчення часу перебування Відвідувача на території «WOW Park».

5.3 Виконавець не гарантує відвідування Споживачем (Гравцем/Відвідувачем) всіх Ігрових зон на території «WOW Park» за день перебування в зв’язку з наявністю черг та неможливістю прогнозування попиту на різні Ігрові зони в даний конкретний день та не гарантує надання можливості скористуватись усім або конкретним устаткуванням, обладнанням, розвиваючими конструкторами, атракціонами тощо за день перебування на території «WOW Park» в зв’язку з наявністю черг та неможливістю прогнозування попиту на різні Ігрові зони та/або устаткування, обладнання, розвиваючі конструктори, атракціони тощо в даний конкретний день.

5.4 Споживачі (Гравці/Відвідувачі) мають право перебувати на території «WOW Park» лише у години, встановлені Виконавцем, тобто в період режиму роботи «WOW Park».

5.5 Виконавець має право змінювати години роботи «WOW Park» в зв’язку з технологічною необхідністю, про що зобов’язаний завчасно, мінімум за дві години до закінчення годин роботи «WOW Park», повідомити Споживачів шляхом вивішення об’яв або шляхом оголошення.

5.6 Виконавець (адміністратор/працівники «WOW Park») має право відмовити у наданні послуг «WOW Park» особам, поведінка яких заважає відпочинку інших Споживачів «WOW Park».

5.7 Працівники Виконавця уповноважені вживати заходи щодо Споживачів, що перебувають у стані алкогольного, наркотичного та іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також щодо Споживачів, що не реагують на зауваження працівників Виконавця, не дотримуються умов цього Договору та Додатків до нього. Персонал «WOW Park» уповноважений застосовувати заходи згідно умов цього Договору та чинного законодавства України у разі скоєння Споживачем вчинку, що може бути розцінений як адміністративне правопорушення та/або кримінальний злочин.

5.8 Недотримання Правил відвідування «WOW Park», викладених у цьому Договорі, або спроба перешкодити іншим Споживачам їх виконувати та користуватися послугами «WOW Park» згідно умов цього Договору, є підставою та правом для Виконавця вимагати від такого Споживача негайно залишити територію «WOW Park», або здійснити примусове виведення Споживача з території «WOW Park», у разі його незгоди добровільно залишити територію «WOW Park» (крім випадків коли Споживач скоїв адміністративне правопорушення, або кримінальний злочин і проводиться його затримання до приїзду компетентних правоохоронних органів). Споживач, який завдав шкоду, зобов’язаний відшкодувати завдану шкоду «WOW Park» та/або третім особам, у тому числі і не отриману вигоду та моральну шкоду.

6. Загальні правила користування послугами «WOW Park»

6.1 Загальна кількість Споживачів, які можуть одночасно перебувати на території «WOW Park», обмежена і визначається Виконавцем в односторонньому порядку. При перебуванні на території «WOW Park» Споживачів понад максимально допустиму кількість, Виконавець має право відмовити у наданні Послуг.

6.2 При наявності верхнього одягу Споживачі зобов’язані залишати його у гардеробі. Виконавець (адміністрація, персонал та охорона) не несуть відповідальності за схоронність майна Споживача.

6.3 Перед входом на деякі Ігрові зони на території «WOW Park» Гравці та Відвідувачі зобов’язанні зняти взуття. З метою дотримання правил гігієни всі Гравці та Відвідувачі перед входом на такі Ігрові зони повинні бути одягнуті в шкарпетки або повинні одягнути шкарпетки. Виконавець (адміністрація, персонал та охорона) не несуть відповідальності за схоронність майна Споживача.

6.4 Перед входом на кожну Ігрову зону Виконавцем розміщена інформація про вік Гравця, який може знаходитись на такій Ігровій зоні. Всі Гравці та Відвідувачі, повинні дотримуватись правила щодо рекомендованого віку перебування на Ігровій зоні.

6.5 Порядок на всіх Ігрових зонах на території «WOW Park» регулюють працівники Виконавця. При цьому, Споживачі (Гравці/Відвідувачі) зобов’язані виконувати будь-які прохання або вимоги працівників Виконавця щодо підтримки порядку, правил і чистоти на всій території «WOW Park».

6.6 При найменших ознаках нездужання або травмах Споживач має право звернутися до персоналу «WOW Park» для надання первинної медичної допомоги.

6.7 Споживачі повинні з повагою ставитися один до одного і не заважати відпочинку інших Споживачів та роботі працівників Виконавця.

6.8 Виконавець не несе відповідальності за ушкодження на території «WOW Park» електронних та інших приладів, пристроїв та механізмів, що належать Споживачам.

6.9 Споживачам, що не придбали квиток Відвідувача/Гравця та не закріпили контрольний браслет на зап’ясті руки категорично забороняється заходити на територію «WOW Park».

6.10 Виключним правом на публічну демонстрацію, публікацію і розповсюдження фотоматеріалів та публічну трансляцію і розповсюдження відеофільмів, знятих на території «WOW Park», володіє Виконавець. Споживач погоджується, що прийнявши умови Публічної оферти ти самим, надав Виконавцю згоду на запис зображення (фото та відео) Споживача (його дитини), а також Споживач погоджується, що надав Виконавцю виключне право публічно демонструвати (транслювати), відтворювати, розповсюджувати та розпоряджатись на власний розсуд будь-якими фотоматеріалами, відеофільмами, знятими на території «WOW Park».

6.11 Публічна демонстрація та розповсюдження фото- та відеоматеріалів, що знятті на території «WOW Park», може проводитися тільки з письмового дозволу Виконавця.

6.12 Споживач погоджується, що прийнявши умови Публічної оферти ти самим надав згоду на обробку його персональних даних (персональних даних його дитини) у електронній базі персональних даних «Споживачі», володільцем якої є Виконавець, а також Споживач погоджується з тим, що Виконавцем будуть оброблятися наступні персональні дані Споживача (його дитини): прізвище, ім’я, по-батькові; дата народження; номер мобільного телефону; адреса електронної пошти, запис зображення (фото та відео).

6.13 Виконавець залишає за собою право вживати превентивні заходи, в тому числі, але не обмежуючись, заборону знаходитись на території «WOW Park», викликати поліцію та/або службу охорони щодо Споживачів, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також щодо відвідувачів, які не реагують на зауваження персоналу Виконавця і не дотримуються умов цього Договору та Правил відвідування «WOW Park».

6.14 Споживачам забороняється заходити в технічні і службові приміщення на території «WOW Park». Споживачі, що зайшли в такі приміщення, несуть повну відповідальність за несправності і аварії, що трапились у цій зоні, а також за схоронність майна Виконавця та його працівників.

6.15 Споживачам забороняється заходити на Ігрові зони/на територію «WOW Park», якщо на вході висить табличка «Технічна перерва» або іншого змісту, а також якщо на території «WOW Park» відсутні працівники Виконавця. Споживачі, що зайшли на Ігрові зони/на територію «WOW Park», несуть повну відповідальність за несправності і аварії, що трапились у цій зоні, а також за схоронність майна Виконавця та його працівників.

6.16 Забороняється відвідувати «WOW Park» з інфекційними та іншими видами захворювань та з ознаками недостатньої гігієни (в тому числі, але не виключно на відповідні Ігрові зони одягнуті у взуття або без шкарпеток), а також у випадку перевищення рекомендованого віку Гравця. Споживачі «WOW Park», що порушили даний пункт цього Договору, несуть повну персональну відповідальність за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та здоров’ю інших Споживачів, та спричинені внаслідок цього збитки.

6.17 На територію «WOW Park» категорично забороняється проносити та/або вживати на території «WOW Park» будь-які напої та будь-які страви/їжу, солодощі, випічку та інші продукти тощо.

6.18 На території «WOW Park» паління заборонено.

6.19 На територію «WOW Park» забороняється проносити та/або вживати алкогольні напої.

7. Загальні правила відвідування Ігрових зон

7.1 Споживачам забороняється користуватись устаткуванням, обладнанням, розвиваючими конструкторами, атракціонами тощо, якщо вони не ознайомились з цими правилами відвідування для Споживачів або не прослухали інструктаж працівників Виконавця з приводу техніки безпеки на Ігрових зонах.

7.2 Ознайомитись з необхідною інформацією про правила користування послугами Ігрових зон, устаткуванням, обладнанням, розвиваючими конструкторами, атракціонами тощо Споживачі (Гравці/Відвідувачі) можуть у адміністраторів або безпосередньо у персоналу на Ігрової зонах.

7.3 Виконавець не несе відповідальності за травми та ушкодження, отримані Споживачами (Гравцями/Відвідувачами) в результаті недотримання ними Правил відвідування «WOW Park» або правил техніки безпеки на території «WOW Park».

7.4 Порядок на всіх Ігрових зонах на території «WOW Park» регулюють працівники Виконавця. Споживачі зобов’язані виконувати будь-які прохання або вимоги працівників Виконавця щодо підтримки порядку і чистоти на всій території «WOW Park».

7.5 Діти віком від 1 (одного) до 6 (шести) років зобов’язані відвідувати територію «WOW Park» лише у супроводі дорослих.

7.6 Відповідальність за безпеку неповнолітніх дітей несуть їхні батьки або дорослі, які їх супроводжують. Категорично забороняється залишати Гравців (дітей віком від 1 (одного) до 6 (шести) років) без супроводу дорослих.

8. Права та обов’язки Сторін

8.1 Виконавець зобов’язаний:

8.1.1 Силами власного персоналу наглядати за безпечним використанням обладнання Відвідувачами.

8.1.2 Надати Споживачам право користування територією «WOW Park» в порядку черги, що створюється Споживачами в усному, письмовому або електронному вигляді.

8.2 Виконавець має право:

8.2.1 Не допускати Споживача до отримання послуги (послуг), або припиняти надання послуг відносно осіб у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння та в інших випадках передбачених даним Договором або порушенням Споживачем положень даного Договору, без пояснення причин відмови в наданні послуг, без компенсації вартості неотриманих послуг.

8.2.2 У разі грубого, або неодноразового (два і більше разів) порушення умов цього Договору, не реагування Споживачем на зауваження працівників Виконавця, якщо при цьому дії Споживача будуть спрямовані на нанесення небезпеки для здоров’я, майна, честі або гідності інших Споживачів, або для працівників Виконавця, Виконавець має право припинити надання Послуг такому Споживачу, вжити заходів для припинення здійснення Споживачем незаконних дії, та запропонувати залишити територію «WOW Park». У разі скоєння Споживачем дій, які підлягають ознакам адміністративного правопорушення, або кримінального злочину, працівники Виконавця у такому випадку мають право діяти у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо цього Споживача та викликати правоохоронні органи.

8.2.3 Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір з попередньою їх публікацією в Куточку споживача. Зміни вступають в силу на наступний день з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

8.3 Споживач зобов’язаний:

8.3.1 Перед оплатою Послуг ознайомитися з умовами цього Договору, безумовно дотримуватися умов цього Договору упродовж усього періоду користування послугами.

8.3.2 Здійснити оплату Послуг у порядку передбаченим розділом 4 цього Договору.

8.3.3 Перед початком користування Ігровими зонами, устаткуванням, обладнанням, розвиваючими конструкторами, атракціонами тощо чи іншою послугою «WOW Park» уважно ознайомитись з цим Договором, відповідною інструкцією до обладнання, устаткування, атракціону тощо (за наявності такої) та прослухати інструктаж працівника Виконавця. У випадку виникнення будь-яких питань відносно техніки безпеки при користуванні ігровим або іншим устаткуванням, обладнанням, розвиваючим конструкторам, атракціоном тощо проконсультуватись до початку користування з працівником Виконавця і одержати вичерпні та змістовні відповіді на запитання. Розпочати користуватись відповідним устаткуванням, обладнанням, розвиваючим конструктором, атракціоном тощо дозволяється тільки після повного з’ясування всіх спірних та/або незрозумілих положень Договору та/або умов надання Послуг.

8.3.4 При користуванні будь-яким устаткуванням, обладнанням, розвиваючим конструктором, атракціоном тощо «WOW Park» та/або отриманні послуг «WOW Park» виконувати законні вимоги працівників Виконавця та дотримуватись умов цього Договору та Правил відвідування «WOW Park», зберігати устаткування, обладнання, розвиваючі конструктори, атракціони тощо «WOW Park», зокрема використовувати за цільовим призначенням і забезпечувати належний і справний стан всього устаткування, обладнання, розвиваючих конструкторів, атракціонів тощо Виконавця (його деталей).

8.4 Споживач має право:

8.4.1 Користуватися усіма послугами «WOW Park», згідно умов даного Договору.

8.4.2 Здійснювати оплату послуг Виконавця лише тим шляхом, що передбачений умовами цього Договору, або за домовленістю Сторін у іншій спосіб, що передбачений чинним законодавством України.

9. Зміна і розірвання Договору

9.1 Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, які вступають в силу в наступний після вказаної публікації день, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

9.2 Договір може бути розірвано:

9.2.1 Споживачем в односторонньому порядку шляхом відмови від послуг (послуги) Виконавця до оплати Споживачем послуг «WOW Park» (до початку надання послуг).

9.2.2 Споживачем в односторонньому порядку шляхом відмови від послуг (послуги) Виконавця після оплати Споживачем послуг «WOW Park» і отримання контрольного браслету (після початку надання послуг) без відшкодування вартості оплачених послуг.

9.2.3 Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених, але не використаних Споживачем коштів, у разі порушення Споживачем умов цього Договору.

9.2.4 На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

10. Вирішення суперечок

10.1 Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Споживача з доданням чеку про сплату наданої Виконавцем послуги.

10.2 Після отримання від Споживача скарги Виконавець зобов’язаний задовольнити заявлені Споживачем вимоги або направити Споживачеві мотивовану відмову.

10.3 У випадку, якщо суперечка, що виникла, не буде вирішена в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Виконавця.

11. Відповідальність за порушення Договору

11.1 Споживач несе повну матеріальну та персональну відповідальність за порушення умов Договору згідно положень Договору та чинного законодавства України.

11.2 У випадку втрати або ушкодження будь-якого майна «WOW Park» з вини Споживача, він зобов’язаний відшкодувати Виконавцю заподіяну матеріальну та моральну шкоду, а також Споживач несе іншу відповідальність, передбачену умовами цього Договору та чинним законодавством України.

11.3 Виконавець не несе відповідальності за шкоду, яка була отримана Споживачам внаслідок нещасного випадку, отриманої травми або якогось іншого ушкодження, що виникла через недбалість Споживача або/та третіх осіб або/та внаслідок невиконання або/та неналежного виконання Споживачем і/або третіми особами умов цього Договору.

12. Прикінцеві положення

12.1 Споживач гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі. Даний Договір укладається шляхом акцепту Споживача, цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови договору, на умовах визначених в п. 3 без підписання сторонами і без зазначення особистих даних Споживача.

12.2 У випадку, що не врегульований цим Договором, Виконавець і Споживач зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фізичної особи – підприємця

ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА,

№ 02/01-19/WP  від «02» січня 2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про обробку та захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА

1. Загальні поняття та сфера застосування

1.1. Визначення термінів:

база персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

відповідальна особа – визначена особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону;

володілець бази персональних даних – фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Державний реєстр баз персональних даних – єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;

загальнодоступні джерела персональних даних – довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних.

Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб’єкт персональних даних залишають свої персональні дані (окрім випадків, коли суб’єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання);

згода суб’єкта персональних даних – будь-яке документоване, зокрема письмове, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу;

обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник бази персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані.

Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;

суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

особливі категорії даних – персональні  дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя.

1.2. Дане Положення обов’язкове для застосування відповідальною особою та співробітниками ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА (надалі – ФОП ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА), які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

2. Перелік баз персональних даних, володільцем яких є ФОП ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА

2.1. ФОП ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА є володільцем наступних баз персональних даних:

 • База персональних даних працівників;
 • База персональних даних контрагентів;
 • База персональних даних споживачів.

3. Мета обробки персональних даних

3.1. Метою обробки персональних даних у  документації з персоналу ФОП ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА є:

 • забезпечення трудових відносин;
 • забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, та управління людськими ресурсами;
 • забезпечення реалізації податкового, бухгалтерського, статистичного та іншого обліку, звітності, аудиту, тощо;
 • забезпечення відносин у сфері культури дозвілля, спортивної та соціальної діяльності;
 • забезпечення відносин у сфері транспорту;
 • забезпечення відносин  у сфері безпеки та охорони праці;
 • інші відносини, що вимагають обробки персональних даних.

Відповідно до законодавства про працю України (ст. 4 КЗпП), Податкового кодексу України,  Закону України «Про бухгалтерський  облік,  та фінансову звітність в Україні», Кодексу законів про працю України, Закону України «Про зайнятість населення» та інших  нормативно – правових актів України.

3.2 Метою обробки персональних даних контрагентів ФОП ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА є:

 • ведення господарської діяльності; 
 • забезпечення реалізації податкового, бухгалтерського, статистичного та іншого обліку, звітності, аудиту, тощо; 
 • відносин у сфері економічних, фінансових послуг;
 • відносин у сфері транспорту; 

Відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів України.- інших відносин, що вимагають обробки персональних даних:

3.3 Метою обробки персональних даних споживачів ФОП ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА є:

 • ведення господарської діяльності;
 • забезпечення реалізації відносин у сфері дозвілля, безпеки, реклами;
 • комерційні та маркетингові цілі;
 • забезпечення реалізації податкового, бухгалтерського, статистичного та іншого обліку, звітності, аудиту, тощо;
 • відносин у сфері економічних, фінансових послуг;
 • інших відносин, що вимагають обробки персональних даних:

Відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів України.

4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних

4.1. Згода суб’єкта персональних даних має бути документованим, зокрема письмовим, добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

4.2. Згода суб’єкта персональних даних має бути надана шляхом підписання суб’єктом персональних даних тексту згоди-повідомлення.

4.3. Згода-повідомлення споживача та співробітника складається у двох примірниках, один з яких після підписання суб’єктом персональних даних залишається у нього, а інший зберігається в ФОП ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА протягом всього часу обробки персональних даних вказаного суб’єкта персональних даних.

4.4.  Текст згоди-повідомлення  контрагента включається до тексту договору з даним контрагентом. Підписання контрагентом  даного договору  є фактом надання згоди контрагентом на включення його персональних даних до бази персональних даних  ФОП ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА.

4.5. Згода-повідомлення суб’єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані контрагентом здійснюється під час підписання відповідного договору, споживачем – під час оплати послуг ФОП ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА, а співробітником – під час оформлення трудових відносин відповідно до законодавства про працю.

5. Місцезнаходження бази персональних даних

5.1. Вказані у розділі 2 цього Положення бази персональних даних знаходяться за адресою: 03187, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 37

6. Умови надання інформації про персональні дані третім особам

6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

6.3. Суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі – запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

6.4. У запиті зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи – заявника);
 • найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи – заявника);
 • прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
 • відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;
 • перелік персональних даних, що запитуються;
 • мета запиту.

6.5. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

6.6. Усі працівники ФОП ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА зобов’язані додержуватися вимог конфіденційності щодо персональних даних.

6.7. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

6.8. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

6.9. У повідомленні про відстрочення зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові посадової особи;
 • дата відправлення повідомлення;
 • причина відстрочення;
 • строк, протягом якого буде задоволене запит.

6.10. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

6.11. У повідомленні про відмову зазначаються:

 • прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;
 • дата відправлення повідомлення;
 • причина відмови.

6.12. Рішення про відстрочення або відмову із доступі до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду.

7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних.

7.1. ФОП ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА забезпечила облаштування системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

7.2. Норми технічного захисту інформації відповідають законодавству, актам України, зокрема нормативно-правовим актам Комісії, погодженим з державним органом, що визначений законодавством України, відповідальним за встановлення норм технічного захисту інформації в Україні.

7.3. Відповідальна особа організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону.

Відповідальна особа визначається наказом ФОП ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА.

7.4 Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.

7.5. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність товариства щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.

7.6. Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

7.7.Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

7.8. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних та/або законодавством про депозитарну систему та про працю.

7.9. Строк зберігання персональних даних, що містяться у документації з персоналу ТОВ ФОП ТКАЧУК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА визначається відповідно до нормативно правовим актам України.

8. Права суб’єкта персональних даних

8.1. Суб’єкт персональних даних має право:

 • знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
 • пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних

9.1. Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

9.2. Доступ суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

9.3. Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі – запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

У запиті зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних;
 • інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних;
 • відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;
 • перелік персональних даних, що запитуються.

9.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.